EN

Условия за връщане на стока

Къде?

Рекламацията се извършва в основния ни търговски обект – София, Околовръстен път 183 Магазин ESTETIKO

Кога?

Стоката може да бъде върната в рамките на 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на покупка.

Как?

Стоката трябва да бъде в търговски вид – с оригинални опаковки
Опаковката трябва да е суха и без признаци на влага.
Опаковката трябва да е без нарушени оригинални надписи, упоменаващи партида, дата на производство и т.н.
Опаковката е в изряден търговски вид – без следи от късане , рязане или експлоатация.
Плочките са здрави и без следи от пукнатини или деформации.
Клиентът трябва да предостави оригинален документ, удостоверяващ покупката на стоката /касов бон/.
Не се приема стока, която е изготвена или доставена по индивидуална поръчка на клиент и не е част от редовни наличности или производство.
Магазин ESTEITKO не покрива разходите за транспорт на стоката до търговския обект.
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, търговецът съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от търговеца и клиента, в следствие на което възстановява сумата, заплатена за върнатата стока.

Транспортните разходи за връщане на стоки са изцяло за сметка на клиента. При замяна клиентът следва да възстанови сумата за транспортните разходи и наложения платеж, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

Съгласно Чл. 122 от ЗЗП и добрите търговски практики, връщане и замяна на закупената стока става обосновано:

При онлайн покупка: 
– в срок до 24 часа след получаване на стоката, клиента има право да я замени, като са спазени следните условия:
      –  Запазен добър търговски вид
      – Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба
      – Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

Shopping Cart