EN

Важно за потребителя

Важно за потребителя

Уважаеми клиенти,

  • При закупуване на плочки е желателно да закупите наведнъж цялото необходимо количество от един артикул, тъй като за керамичното производство е характерна партидността.
  • Проверете маркировката на опаковките (модел, калибър за подови плочки, нюанс, дата на производство) и се уверете, че са едни и същи на всички кашони от един модел.
  • Ако имате колебания в изчисляването на количествата, моля да запазите една празна опаковка с цел да информирате търговеца за съответната партида.
  • Преди започване на лепенето моля проверете плочките за разлика в нюанса, размера и видими дефекти като сравните произволно избрани продукти от различни опаковки. Не се приемат рекламации след поставянето на плочките.
  • Повърхността, върху която ще се лепят плочките трябва да бъде гладка и добре почистена. Обърнете внимание на материала който, ще служи за основа.
  • При поставяне на плочките следвайте стриктно инструкциите за употреба на производителя на лепила.
  • При лепене е препоръчително запълване с лепило на целия обем между плочката и стената или пода. За големите размери е важно лепилото да е нанесено както на плочката така и на повърхността, която служи за основа.
  • Стъклени плочки, декори и фризове се лепят с неутрален силикон.
  • Почистването на керамичните плочки се извършва с подходящи препарати с концентрация на киселини и основи до 3% и да не съдържат абразивни частици.
Shopping Cart